EF SET - Skårer

The EF SET English Certificate og EF SET English Certificate Plus blir skåret på en skala fra 0 til 100, som inkluderer både lytte- og leseferdigheter. EF SET Quick English Check blir skåret på en 3-nivåers skala: lav, middels og høy. Studenter som fullfører EF SET eller EF SET PLUS får en poengsum på en skala fra 0 til 100 i leseforståelse, en poengsum på en skala fra 0 til 100 skala i lytteforståelse, og en samlet skår, også fra 0 til 100. Lese- og lytteseksjonene av EF SET er like vektet ved beregning av poengsummen. Den totale EF SET-poengsummen er et gjennomsnitt av de to seksjonene.

Skårstandarder

EF SET-skårer tilsvarer CEFR-nivåer, og du får både EF SET-skåren og det tilsvarende CEFR-nivået på resultatrapporter. EF SET er en standardisert engelsk språktest som måler på tvers av alle ferdighetsnivåer med sammenlignbar nøyaktighet, mens de fleste engelske språktester måler mellomnivåene nøyaktig, men kan ikke måle nybegynnere og avanserte studenter så nøyaktig.

EF SET English Certificate Plus-skårer har vist seg å korrelere med TOEFL- og IELTS-poengbånd. Dette betyr at EF SET English Certificate Plus-skårer vurderer engelske lytte- og leseferdigheter så godt som de to andre testene.

Gyldighet

EF SET-skårene utløper ikke og kan publiseres direkte på LinkedIn som en sertifisering i engelsk. Disse skårene kan også brukes i profesjonelle sammenhenger, på CV-er eller i et jobbintervju. EF Education First Labs bruker også anonymiserte EF SET-resultater for å lage den årlige EF English Proficiency-indeksen.