IELTS - Leseforståelse

IELTS-leseseksjonen er den andre delen av IELTS-testen og varer totalt 60 minutter. De enkelte oppgavene er ikke timet, slik at studentene kan tildele tiden sin etter eget ønske, og de kan fullføre oppgavene i hvilken som helst rekkefølge de velger.

Spørsmålstyper

IELTS-leseforståelsesdelen består av tekster og spørsmål om disse tekstene. Spørsmålene kan være flervalgs-, korte svar-, utfyllings- eller merkingsøvelser. Fordi du må skrive svarene dine for hånd, er håndskrift og stavemåte begge viktige for å lykkes i IELTS-leseseksjonen. Amerikansk eller britisk stavemåte regnes begge som riktige, men hvis du staver et ord på en måte i begynnelsen, må du fortsette å stave det på samme måte gjennom hele testen.

Teststruktur

De to versjonene av IELTS har forskjellige lesetester. Leseforståelsesdelen på IELTS Academic består av tre tekster og spørsmål om disse tekstene. De tre tekstene er akademiske, så de kan være utdrag fra en universitetslærebok, et tidsskrift, et vitenskapelig magasin eller andre lignende kilder. Det kreves ingen forkunnskaper om fagene for å svare på spørsmålene om disse tekstene.

Leseforståelsesdelen på IELTS General Training består av tre deler. Den første delen har flere korte tekster eller merknader som man kan forvente å møte i et engelsktalende land. Den andre delen har to arbeidsrelaterte tekster. Disse kan være stillingsbeskrivelser, profesjonelle e-poster eller opplæringsmateriell. Den tredje delen av leseseksjonen på General Training-versjonen av IELTS består av én lengre og mer detaljert tekst, for eksempel en artikkel fra en avis eller et magasin.

Skåring

Poengsummen på IELTS-leseseksjonen er på en skala fra 0 til 9, og resultatet ditt er like vektet med de andre IELTS-seksjonene i beregningen av det totale IELTS-resultatet.