IELTS – Muntlig

Den muntlige prøven på IELTS er et ansikt-til-ansikt intervju med en sensor. Intervjuet blir tatt opp slik du kan få en ny karakter om nødvendig. Den muntlige prøven er identisk i begge versjonene av IELTS. Det kan tas samme dag som de andre delene av IELTS, eller opptil en uke før eller etter resten av testen, avhengig av testsenteret. Den muntlige testen varer omtrent 15 minutter.

Teststruktur

Den muntlige prøven på IELTS består av tre deler:

Del 1 (maksimum 5 minutter): Sensoren ber studenten presentere seg. Sensor kan stille spørsmål om kjente emner som hjemmeliv, familie, utdanning, planer, hobbyer, osv.

Del 2 (maksimum 4 minutter): Studenten får en oppgave trykt på papir. Han/hun har 1 minutt til å lese oppgaven og forberede seg, deretter to minutter til å snakke. Sensor kan da stille spørsmål.

Del 3 (maksimum 5 minutter): Sensoren og studenten har en diskusjon om et emne, vanligvis det samme emnet som i del 2.

Skåring

Poengsummen på IELTS-skriveseksjonen er på en skala fra 0 til 9, og resultatet ditt er like vektet med de andre IELTS-seksjonene i beregningen av det totale IELTS-resultatet.