TOEIC - Skriftlig Produksjon

Skriftlig produksjon er den andre halvdelen av TOEIC Speaking & Writing-testen. Den varer i 1 time og består av 8 oppgaver. Skrivesegmentet har en lav poengsum på 0 poeng og en høy poengsum på 200 poeng. Den skriftlige prøven kan ikke tas uten å også ta den muntlige prøven under den samme testøkten. TOEIC Listening and Reading-testen er separat og kan tas under samme testøkt eller under en annen testøkt.

Denne delen av TOEIC språktesten må tas på en datamaskin, ikke på papir. Du leser instruksjonene og så må du skrive inn svaret ditt. Svarene dine lagres og overføres til ETS for vurdering. Resultatet ditt fra denne delen av TOEIC er basert på hvor presist og nøyaktig du bruker skriftlig engelsk for å kommunisere.

Teststruktur

TOEIC-skriveprøven består av 3 deler som du må fullføre i rekkefølge:

Del 1 av TOEIC-skriveprøven ber elevene se på et bilde og deretter skrive en setning om det bildet ved å bruke to forhåndsdefinerte ord eller uttrykk. Det er 5 bilder og 2 ord eller uttrykk for hver av dem. Du har 8 minutter til å skrive alle 5 setningene, og kan bevege deg fremover og bakover gjennom denne delen av TOEIC-skriveseksjonen i løpet av de 8 minuttene. Du får en skår mellom 0 og 3 for hver setning basert på grammatisk nøyaktighet og bruk av de medfølgende ordene. Spørsmål 1 til 5 utgjør del 1 av prøven.

Del 2 av TOEIC-skriveprøven gir studentene en e-post, og de må skrive et svar. Det er to oppgaver av denne typen, og du vil ha 10 minutter for hver oppgave. Svarene dine må oppfylle visse kriterier, for eksempel kan du bli bedt om å stille minst to spørsmål. Det er viktig å lese og følge disse instruksjonene. Du kan ikke gå tilbake til den første skriveoppgaven når du har gått videre til den andre. Du får 0 til 4 poeng for hvert spørsmål. Sensoren vil ikke bare vurdere kvaliteten på skrivingen din, men også måten du strukturerer e-posten på. Spørsmål 6 til 7 utgjør del 2 av prøven.

Del 3 av TOEIC-skriveprøven vil be deg om å skrive et meningsessay om et bestemt emne. Du trenger ikke ha noen forkunnskaper om emnet. Du har 30 minutter til å forberede, skrive og revidere essayet ditt. For denne delen av den skriftlige eksamenen får du 0 til 5 poeng. Sensoren vil vurdere klarheten i argumentet ditt, grammatikk og ordforråd, samt strukturen til essayet ditt. Spørsmål 8 utgjør del 3 av prøven.

Strategi

Hvis du ikke svarer på et av spørsmålene eller hvis du svarer på ditt eget språk, regnes det som et null, så det er alltid bedre å skrive noe på engelsk, selv om du ikke er sikker på svaret eller om svaret ditt er ufullstendig. Du kan fortsatt få et poeng eller to. Husk at du må kunne skrive svarene dine på engelsk på TOEIC-skriveprøven, så det er viktig å lære å skrive raskt på et QWERTY-tastatur for å unngå å kaste bort tid.