British Council og Cambridge

Cambridge English Language Assessment og British Council jobber sammen om IELTS, og har gjort det siden testens lansering. De utviklet testen sammen på slutten av 1970-tallet og gjorde opprinnelig IELTS tilgjengelig i 1980. På den tiden kalte de den ELTS (English Language Testing Service). Cambridge English Language Assessment hadde allerede Cambridge English-eksamenene, men denne nye testen var ment å gjenspeile ny forskning om språkinnlæring og bruk i hverdagen. Det var også ment å være i stand til å imøtekomme universitetenes spesifikke behov for å teste akademiske engelskferdigheter.

På midten av 1980-tallet ble International Development Program of Australian Universities and Colleges med British Council og Cambridge for å redesigne og relansere IELTS. IELTS ble lansert under sitt nåværende navn i 1989.

British Council er en pedagogisk og kulturell organisasjon, og en registrert veldedighet. I tillegg til å styre IELTS i fellesskap, administrerer den IELTS i sine engelske språkskoler i over 50 land. IELTS kan også tas i mange andre testsentre og skoler.

Cambridge English Language Assessment er en del av University of Cambridge og er organisasjonen bak IELTS sin akademisk design og konstruksjon. Det er en ideell organisasjon og har mer enn 10 andre engelske eksamener for engelsktalende som ikke har språket som morsmål, inkludert Cambridge English-eksamener, så vel som spesialiserte profesjonelle eksamener. Cambridge English deltok i utviklingen av Det felles europeiske rammeverket for språk og tilpasset IELTS til det rammeverket da det ble tilgjengelig.