TOEFL - Leseforståelse

TOEFL-leseseksjonen er den første delen av TOEFL iBT-testen.

Teststruktur

Den består av 3 eller 4 tekster på 700 ord hver, med 12 til 15 spørsmål å svare på om hver tekst. Det utgjør totalt 36 til 56 spørsmål i TOEFL-leseseksjonen. Avhengig av antall tekster og spørsmål, har studentene 60 til 80 minutter på seg til å fullføre TOEFL-leseseksjonen.

Ytterligere spørsmål kan være inkludert i TOEFL-leseseksjonen som ikke blir regnet med i TOEFL-poengsummen din. Disse spørsmålene brukes av ETS, skaperne av testen, for å kalibrere TOEFL. Hvis du finner ut at TOEFL-leseseksjonen er lengre enn forventet, er dette sannsynligvis hvorfor. Du kan imidlertid ikke vite hvilke av spørsmålene som ikke telles, så det er viktig å gjøre ditt beste på alle spørsmålene.

Spørsmålstyper

TOEFL-leseseksjonen inneholder tekster skrevet på akademisk engelsk. Disse tekstene kan for eksempel være utdrag fra en universitets lærebok, og er vanligvis av tre typer: historisk eller biografisk fortelling, argumenterende tekst eller framstilling av et emne. Det kreves ingen forkunnskaper om emnet som er diskutert i tekstene for å svare på spørsmålene, men du må ha en god forståelse av akademisk engelsk.

Strategi

Hvor lang tid du har til å fullføre leseforståelsesdelen er angitt i instruksjonene av denne seksjonen. Fordi denne delen er timet, er det viktig å planlegge tiden din riktig slik at du får nok tid til å lese alle tekstene og svare på alle spørsmålene. Tomme svar på TOEFL regnes som feil.

Skåring

Studentene kan bevege seg fremover og bakover i TOEFL-leseseksjonen, slik at de kan hoppe over et spørsmål og gå tilbake til det senere hvis tiden tillater det. Den totale poengsummen for TOEFL-leseseksjonen er mellom 0 og 30. En høy skår i denne delen av testen er 22 og over.

Den neste delen av TOEFL iBT er lytteseksjonen.