TOEFL ETS

TOEFL eies av Educational Testing Service (ETS), en stor amerikansk ideell organisasjon basert i Princeton, New Jersey, med mange datterselskaper i andre land. Avgiftene for TOEFL går i stor grad til ETS, og det er ETS som retter TOEFL iBT, ved hjelp av en programvare for flervalgsspørsmål, og store team av sensorer for de skriftlige og muntlige delene, så vel som for den papirbaserte versjonen av TOEFL . Testsenteret der du tar TOEFL holder resten av testavgiften i bytte for å garantere sikkerhet og riktig testadministrasjon. Ingen på testsenteret ditt retter TOEFL-testen din.

Historie

TOEFL ble opprinnelig ikke utviklet av ETS. Den ble designet tidlig på 1960-tallet ved Stanford University for å løse problemet med å vurdere engelskferdighetene til utenlandske universitetsstudenter som ønsker å studere i USA. ETS ble med i College Board i 1965 for å styre TOEFL i fellesskap, og fra og med 1973 har ETS administrert TOEFL alene.

Andre tester

TOEFL er ikke den eneste testen som kjøres av ETS. ETS er også organisasjonen bak TOEIC (for forretningsengelsk, hovedsakelig i Asia), SAT (for amerikanske videregående studenter), GRE (for amerikanske collegestudenter) og mange andre amerikanske statseksamener for elever på grunnskole og videregående. ETS er en enorm organisasjon og anslås å administrere over 50 millioner tester hvert år over hele verden. ETS sin TOEFL har blitt tatt av over 30 millioner mennesker.