TOEIC - Leseforståelse

TOEIC leseforståelsestesten er den andre halvdelen av TOEIC Listening & Reading-testen. Denne seksjonen varer i 75 minutter (den er lengre enn lytteprøven), og består av 100 flervalgsspørsmål (samme antall som lytteprøven). Lesesegmentet har en lav poengsum på 5 poeng og en høy poengsum på 495 poeng. Resultatene fra TOEIC-leseprøven er tilpasset CEFR-nivåene fra A1 til C1, men ikke nivå C2. Fordi dette er den andre halvdelen av testen, er det viktig å holde seg konsentrert.

TOEIC-leseprøven kan ikke tas uten å også ta TOEIC-lytteprøven under den samme testøkten. TOEIC Speaking and Writing-testen er separat og kan tas under samme testøkt eller under en annen testøkt.

Teststruktur

I likhet med lytteprøven består TOEIC-lesetesten av 4 deler. De fleste studenter synes at den andre delen er enklest, men du kan fullføre de fire delene i hvilken som helst rekkefølge du velger og tildele tiden din på den måten du mener er best:

Del 1 av TOEIC-lesetesten ber elevene fylle ut de tomme feltene i 40 ufullstendige setninger. Setningene er trykt i testheftet ditt sammen med 4 mulige måter å fullføre hver setning på. De som spesialiserer seg på TOEIC-forberedelseskurs anbefaler å gå raskt gjennom del 1 av TOEIC-lesetesten for å svare på spørsmålene som virker enkle for deg, og komme tilbake til de du hoppet over for å reflektere nærmere over svarene.

Del 2 av TOEIC-lesetesten består av 4 tekster som hver mangler 3 ord. Du har 4 alternativer å velge mellom for å fylle ut hvert tomme felt. Dette utgjør totalt 12 spørsmål i del 2. Mange studenter synes denne delen er den enkleste av de fire delene av TOEIC-lesetesten.

Del 3 av TOEIC-lesetesten ber elevene svare på 28 spørsmål. Du vil lese mellom 7 og 10 tekster og svare på 2 til 5 spørsmål om hver og en av dem. Igjen har hvert spørsmål 4 mulige svar du kan velge mellom. Mange studenter synes denne delen er vanskelig fordi tekstene kan være relativt lange. Evnen til å lese og forstå raskt er viktig for å lykkes i denne delen av TOEIC-lesetesten. Husk at du kan lese spørsmålene og svarene først før du leser teksten for å se etter svarene mens du leser.

Del 4 av TOEIC-lesetesten ligner på del 3, bortsett fra at du i del 4 får to tekster å lese etterfulgt av 5 spørsmål som refererer til begge tekstene. Del 4 av TOEIC-leseseksjonen består således av 8 tekster (4 par) med 5 spørsmål om hvert par, til sammen 20 spørsmål.

Strategi

I alle delene av TOEIC-lesetesten er det viktig å ikke kaste bort tid. Tomme svar på TOEIC-lesetesten blir regnet som feil svar, så det er alltid bedre å gjette, selv om du ikke er sikker på svaret. Du kan være heldig og gjette det riktige svaret. Som med enhver flervalgstest, hvis du kan eliminere 1 eller 2 svar som du er sikker på er feil, forbedrer du dine sjanser for å gjette riktig fra de gjenværende alternativene.