EF SET Leseforståelse

EFSET-leseforståelsesdelen tar 25 minutter på standard EFSET English Certificate-testen og 1 time på EFSET PLUS. Individuelle oppgaver på leseseksjonen er ikke timet, så testtakere har så lang tid som de trenger for å lese hver tekst og svare på spørsmål, men hele leseseksjonen er begrenset til 25 minutter eller 1 time, avhengig av testen.

Teststruktur

EFSET-leseforståelsesdelen består av en serie tekster med ett eller flere forståelsesspørsmål om hver og en av dem. Spørsmålene vises samtidig som teksten. Gjennomsnittlig antall spørsmål om hver tekst er 6, men det kan variere fra 1 til 12 spørsmål. Tekstene fra EFSET-leseseksjonen er mellom 1 og 5 avsnitt lange. Hver testtaker vil svare på omtrent 50 spørsmål totalt i EFSET-leseforståelsesdelen, men antall leseøvelser vil variere.

Fordi EFSET-leseforståelsesdelen er adaptiv, vil tekstenes lengde og spørsmålenes vanskelighet være avhengig av hvor godt testtakeren klarer seg på lesetesten i begynnelsen. Den første EFSET-leseøvelsen er på et mellomliggende vanskelighetsnivå, og følgende øvelse vil være mer eller mindre vanskelig, avhengig av om testtakeren klarer å svare på det første spørsmålet riktig eller ikke.

Strategi

Testtakeren kan ta så lang tid som han/hun trenger for å lese teksten og svare på spørsmålene før han/hun går videre til den neste. Siden de individuelle oppgavene ikke er timet, men selve leseseksjonen er tidsbegrenset, er det viktig for testtakere å finne det riktige tempoet og ikke bruke for mye tid på en enkelt øvelse. Ellers vil han/hun ikke ha nok tid til å fullføre alle oppgavene. Testtakere kan ikke bevege seg bakover mens de tar EFSET, så det er viktig å bli helt ferdig med hver leseøvelse før du går videre til neste.

Skåring

EFSET-leseseksjonen er like vektet med lytteseksjonen ved beregning av den totale EFSET-poengsummen. Du vil motta en EFSET-skår for leseforståelsesdelen på en skala fra 0 til 100 når testen er fullført.