EF SET Lytteforståelse

EFSET-lytteforståelsesdelen tar 25 minutter på standard EFSET English Certificate-testen og 1 time på EFSET PLUS. I begge tilfeller er selve lytteseksjonen tidsbegrenset, men de individuelle oppgavene er ikke timet. Det betyr at studentene kan ta så mye tid som de trenger for å svare på spørsmål i en oppgave, men de får da mindre tid til å fullføre de påfølgende oppgavene.

Teststruktur

EFSET-lytteseksjonen består av en serie innspilte tekster lest av amerikanske, britiske og australske engelsktalende, med ett eller flere forståelsesspørsmål om hver tekst. Fordi EFSET-lytteseksjonen er adaptiv, vil opptakenes lengde og spørsmålenes vanskelighet være avhengig av hvor godt testtakeren klarer seg på lyttetesten generelt. Den første EFSET-lytteøvelsen er på et mellomliggende vanskelighetsnivå, og følgende øvelse vil være mer eller mindre vanskelig, avhengig av om testtakeren klarer å svare på det første spørsmålet riktig eller ikke. Hver testtaker vil svare på omtrent 50 spørsmål totalt i EFSET-lytteforståelsesdelen, men antall lytteøvelser vil variere. Opptakene fra EFSET-lytteseksjonen varer mellom 20 sekunder og 5 minutter, og testtakeren kan lytte til hvert opptak to ganger.

Strategi

Testtakeren kan ta så lang tid som han/hun trenger for å svare på spørsmålene om et opptak før han/hun går videre til det neste opptaket, men han har begrenset tid til å fullføre alle oppgavene i lyttedelen. Testtakere kan ikke bevege seg bakover mens de tar EFSET, så det er viktig å bli helt ferdig med hver lytteøvelse før du går videre til neste. Fordi EFSET ikke setter testtakernes tempo, er det viktig for deg å holde oversikt over hvor mye tid du har på deg og finne det riktige tempoet for å kunne fullføre hele lytteseksjonen.

Skåring

EFSET-lytteseksjonen er like vektet med leseseksjonen ved beregning av den totale EFSET-poengsummen. Du vil motta en EFSET-skår for lytteforståelsesdelen på en skala fra 0 til 100 når testen er fullført, samt en poengsum på samme skala for leseseksjonen og en totalpoengsum som er gjennomsnittet av de to.