TOEFL - Muntlig

Den muntlige prøven er den tredje delen av TOEFL iBT. Under intervjuet vil du se eller høre spørsmål og deretter ta opp dine svar på datamaskinen. Svarene blir rettet av en sensor et annet sted, ikke noen på testsenteret ditt. Den muntlige prøven varer totalt 20 minutter, og det er den korteste delen av TOEFL. Det er ingen intervju på TOEFL PBT.

Teststruktur

TOEFL-taleprøven består av seks oppgaver, to som er såkalte "uavhengige" og fire som er såkalte "integrerte". Du må gjøre oppgavene på TOEFL-taleprøven i rekkefølge og kan ikke gå tilbake til tidligere spørsmål. De to uavhengige taleoppgavene kommer først.

Oppgave 1: Preferanse - Du blir bedt om å snakke i 45 sekunder om noe du kjenner godt, for eksempel en person, et sted eller en hendelse. Du har 15 sekunder på deg til å forberede svaret ditt før du snakker.

Oppgave 2: Valg - Du blir presentert med to alternativer og bedt om å velge en og forklare ditt valg. Du har 15 sekunder på deg til å forberede svaret ditt og 45 sekunder på å ta det opp.

De fire integrerte oppgavene i TOEFL-taleprøven krever at du leser og/eller lytter til noe og deretter svarer på et spørsmål relatert til det du leste og hørte.

Oppgave 3 og 4: De to første integrerte oppgavene krever at du leser en kort tekst (maks 100 ord) og lytter til et kort opptak relatert til samme emne (maks 80 sekunder), og deretter tar opp svaret ditt på et spørsmål. Disse to oppgavene har 30 sekunders forberedelsestid hver etter at du har lyttet til opptaket, og deretter 60 sekunder hvor du skal ta opp svaret ditt.

Oppgave 5 og 6: De to siste oppgavene på TOEFL-taleprøven er også integrerte oppgaver. De krever at du lytter til et kort opptak (under 2 minutter) og deretter svarer på et spørsmål relatert til det du har hørt. På hver av disse TOEFL-taleoppgavene vil du ha 20 sekunder til å forberede deg og 60 sekunder på å ta opp svaret ditt. Opptakene du hører for disse to spørsmålene kan være en dialog, eller de kan være utdrag fra forelesninger.

Skåring

Under hele TOEFL-taleprøven kan du ta notater som du kan bruke mens du tar opp svarene dine. Hver oppgave blir skåret på en skala fra 0 til 4 (4 er høyest). Dine poeng fra de individuelle taleoppgavene blir deretter konvertert til en samlet poengsum mellom 0 og 30. En skår på 26 eller høyere betraktes som et godt resultat på TOEFL-taleprøven.

Den siste delen av TOEFL kommer neste. Det er skriveseksjonen.