TOEFL - Skriving

Skriveprøven er den siste delen av TOEFL-testen. På TOEFL iBT varer den i 50 minutter og består av to oppgaver. Hvor mye tid du kan bruke på hver skriveoppgave er bestemt på forhånd: 20 minutter på den første oppgaven og 30 minutter på den andre.

Dine svar må skrives på et QWERTY-tastatur, så det er viktig å kunne skrive raskt og nøyaktig.

Spørsmålstyper

Det første spørsmålet er en såkalt “integrert” oppgave, noe som betyr at du må lese eller lytte til en tekst eller mer enn en tekst og skrive et essay om det du har lest eller hørt. Du har lov til å ta notater mens du leser og lytter til tekstene. Et effektivt svar på den første TOEFL-skriveoppgaven er vanligvis på mellom 170 og 230 ord.

Den andre TOEFL-skriveoppgaven er et meningsessay. Du vil få en kort uttalelse og bli bedt om å si om du er enig eller uenig i det, og du må støtte argumentet ditt med eksempler. Essayet ditt blir bedømt etter struktur, organisering, koherens og detaljer, i tillegg til bruk av engelsk og nøyaktighet.

Skåring

TOEFL-skriveseksjonen blir rettet av ETS-sensorer sentralt, ikke på de individuelle teststedene. En datamaskin vil også sjekke grammatikk, stavemåte, ordforråd osv. Hver av de to skriveoppgavene blir skåret på en skala fra 0 til 5, og deretter blir den samlede poengsummen justert til en skala fra 0 til 30. En poengsum på 24 eller høyere regnes som et godt resultat på TOEFL.