TOEIC - Muntlig prøve

Den muntlige prøven er den første halvdelen av TOEIC Speaking & Writing-testen. Den er 20 minutter lang og består av 11 oppgaver. Talesegmentet har en lav poengsum på 0 poeng og en høy poengsum på 200 poeng. Den muntlige prøven kan ikke tas uten å også ta den skriftlige prøven under den samme testøkten. TOEIC Listening and Reading-testen er separat og kan tas under samme testøkt eller under en annen testøkt.

Den muntlige delen av TOEIC språktesten må tas på en datamaskin, ikke som et intervju med en sensor til stede. Du leser eller hører instruksjonene og så må du ta opp svaret ditt. Opptakene er lagret og overført til ETS for vurdering. Resultatet ditt fra denne delen av TOEIC er basert på hvor flytende og presist du snakker engelsk.

Teststruktur

TOEIC-taletesten består av 6 oppgaver i fast rekkefølge. Du må fullføre taletesten i rekkefølge fra 1 til 6, og du kan ikke stoppe testen eller gå tilbake til et spørsmål når du er ferdig med det:

Del 1 av den muntlige prøven ber deg lese to tekster høyt. Du har 45 sekunder å forberede deg og deretter 45 sekunder på å lese hver tekst høyt. Du får 0 til 4 poeng for hver tekst. Ytelsen din blir vurdert basert på din uttale, intonasjon og stress. Spørsmål 1 til 2 utgjør del 1 av prøven.

Del 2 av den muntlige prøven viser deg et bilde som du må beskrive høyt. Du har 30 sekunder å forberede deg og deretter 45 sekunder på å beskrive bildet i detalj. Du får 0 til 3 poeng for denne oppgaven. Ytelsen din blir vurdert basert på din uttale, intonasjon og stress, men også din engelsk grammatikk og ordforråd. Spørsmål 3 utgjør del 2 av prøven.

Del 3 av den muntlige prøven ber deg svare på 3 spørsmål om hverdagsemner. For eksempel "Er det et sted du drar regelmessig på ferie?". Du har 15 sekunder til å svare på hvert av de to første spørsmålene og 30 sekunder til å svare på det tredje spørsmålet. Du har ingen forberedelsestid. Du får 0 til 3 poeng for denne oppgaven. Spørsmål 4, 5 og 6 utgjør del 3 av prøven.

Del 4 av den muntlige prøven ligner på del 3, bortsett fra at studenten i del 4 får litt bakgrunnsinformasjon og må svare på 3 spørsmål om den. For eksempel kan du se en plakat for et arrangement og bli spurt når arrangementet finner sted eller hvem som skal snakke. Bakgrunnsinformasjonen forblir synlig mens du svarer på spørsmålene. Du har 30 sekunder til å lese bakgrunnsinformasjonen, 15 sekunder til å svare på hvert av de to første spørsmålene og 30 sekunder til å svare på det tredje spørsmålet. Poengsummen din for hvert spørsmål er på en skala fra 0 til 3. Spørsmål 7, 8 og 9 utgjør del 4 av prøven.

Del 5 av den muntlige prøven ber deg om å lytte til en innspilt melding som forklarer et problem og deretter foreslå en løsning på problemet. Etter at du har lyttet til opptaket som forklarer problemet, har du 30 sekunder på å forberede svaret og deretter 60 sekunder på å snakke og forklare løsningen. Det er viktig at du gjør det klart at du har forstått problemet helt når du foreslår løsningen. Du får 0 til 5 poeng for denne oppgaven. Spørsmål 10 utgjør del 3 av prøven.

Del 6 av den muntlige prøven ber deg om å lytte til et kort opptak om et kjent emne og deretter forklare din mening om dette emnet. Du har 15 sekunder på deg til å forberede svaret ditt og 60 sekunder på å snakke. Du får 0 til 5 poeng for denne oppgaven. Spørsmål 11 utgjør del 3 av prøven.

Strategi

Hvis du ikke svarer på et av spørsmålene under TOEIC-taleprøven eller hvis du svarer på ditt eget språk, regnes det som et null, så det er alltid bedre å si noe på engelsk, selv om du ikke er sikker på svaret eller om svaret ditt er ufullstendig. Du kan fortsatt få et poeng eller to. Husk å snakke så rolig og tydelig som mulig og besvar hvert spørsmål helt. Personen som vurderer TOEIC-taleprøven din er ikke i samme rom som deg, så gestikulasjoner og ansiktsuttrykk kan ikke hjelpe deg med å forklare hva du mener.